Hệ thống clan được tích hợp vào game ngày 29/5/2014,


Hệ thống clan được tích hợp vào game ngày 29/5/2014, vui lòng vào link sau để biết thêm thông tin:
http://cf.vtcgame.vn/he-thong-clan-va-thay-doi-sau-update-1151-t14829.htm