Sự kiện đã kết thúc lúc: 00:00 20/07/2012. Cám ơn các bạn đã tham gia.